ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.2 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 73.2 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน