ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.4 ทอง 6  
8 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.2 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 73.8 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน