ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.03 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.64 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 72.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน