ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 94.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนปรชาพัฒนาบ้านแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านโนนคุต สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน