ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านป่าดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน