ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 7  
11 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
13 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน