ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 56 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 53 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 51 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน