ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนคุต สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนปรชาพัฒนาบ้านแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.8 ทอง 13  
14 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.4 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.4 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.8 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.6 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.4 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.2 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 73.6 เงิน 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน