ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.75 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.75 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.5 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.5 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.5 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน