ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคามี สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน