ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 48 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 45 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 44 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 42 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 42 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 42 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนบ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 40 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 38 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 35 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 33 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
21 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน