ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.35 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน