ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.12 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขวา สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน