ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 50 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 50 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
18 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน