ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 60.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 59.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 สพป. ขอนแก่น เขต 2 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย สพป. ขอนแก่น เขต 2 53 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 51.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านโสกนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
23 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน