ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 7  
10 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน