หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 45 34 79.07% 5 11.63% 3 6.98% 1 2.33% 43
2 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 53 30 69.77% 8 18.6% 4 9.3% 1 2.33% 43
3 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 43 26 72.22% 7 19.44% 1 2.78% 2 5.56% 36
4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 33 21 80.77% 2 7.69% 2 7.69% 1 3.85% 26
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 44 19 47.5% 10 25% 8 20% 3 7.5% 40
6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 25 18 75% 5 20.83% 1 4.17% 0 0% 24
7 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 21 18 90% 2 10% 0 0% 0 0% 20
8 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 32 17 56.67% 7 23.33% 3 10% 3 10% 30
9 โรงเรียนบ้านสำโรง 36 16 51.61% 9 29.03% 4 12.9% 2 6.45% 31
10 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 30 15 55.56% 5 18.52% 6 22.22% 1 3.7% 27
11 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 28 14 66.67% 5 23.81% 2 9.52% 0 0% 21
12 โรงเรียนบ้านลอมคอม 22 14 73.68% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 19
13 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 27 13 65% 4 20% 3 15% 0 0% 20
14 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 17 13 76.47% 3 17.65% 0 0% 1 5.88% 17
15 โรงเรียนซู่เอ็ง 17 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
16 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 25 12 48% 6 24% 5 20% 2 8% 25
17 โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 23 12 57.14% 3 14.29% 6 28.57% 0 0% 21
18 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 22 11 52.38% 5 23.81% 4 19.05% 1 4.76% 21
19 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 24 11 52.38% 5 23.81% 3 14.29% 2 9.52% 21
20 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 20 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 2 10.53% 19
21 โรงเรียนบ้านดอนโจด 24 11 55% 4 20% 5 25% 0 0% 20
22 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 23 10 50% 8 40% 2 10% 0 0% 20
23 โรงเรียนอมตวิทยา 23 10 55.56% 7 38.89% 1 5.56% 0 0% 18
24 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 14 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
25 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 28 9 40.91% 8 36.36% 4 18.18% 1 4.55% 22
26 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร 22 9 40.91% 8 36.36% 2 9.09% 3 13.64% 22
27 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 16 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
28 โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
29 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 17 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
30 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 17 9 52.94% 1 5.88% 5 29.41% 2 11.76% 17
31 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
32 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 16 7 43.75% 5 31.25% 4 25% 0 0% 16
33 โรงเรียนจตุคามวิทยา 16 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
34 โรงเรียนบ้านทางขวาง 19 7 38.89% 4 22.22% 3 16.67% 4 22.22% 18
35 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 23 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 20 7 41.18% 1 5.88% 4 23.53% 5 29.41% 17
37 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 22 6 30% 7 35% 3 15% 4 20% 20
38 โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายภูดิน 16 6 37.5% 6 37.5% 4 25% 0 0% 16
39 โรงเรียนหนองแวงยาว 25 6 31.58% 6 31.58% 3 15.79% 4 21.05% 19
40 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 16 6 42.86% 6 42.86% 1 7.14% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนบ้านรัตนะ 18 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 3 18.75% 16
42 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 16 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
43 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 12 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
44 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านวังคูณ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 13 6 50% 1 8.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนบ้านท่านางแนว 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 19 5 26.32% 7 36.84% 5 26.32% 2 10.53% 19
49 โรงเรียนบ้านหนองแสง 11 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
50 โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 12 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
51 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 28 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 3 25% 12
52 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 15 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
53 โรงเรียนชุมชนวังหิน 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
54 โรงเรียนบ้านหนองแดง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 11 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนบ้ายเมย 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 19 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 9 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
59 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 20 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 3 20% 15
60 โรงเรียนมิตรภาพ2 11 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
61 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 13 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
62 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 15 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
63 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 15 4 26.67% 3 20% 6 40% 2 13.33% 15
64 โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 16 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
65 โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 13 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 12 4 33.33% 2 16.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
68 โรงเรียนบ้านคอนฉิม 20 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
69 โรงเรียนบ้านศุภชัย 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
70 โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 19 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
71 โรงเรียนบ้านกุดหว้า 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 10 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
74 โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนบ้านกุดรู 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 17 3 21.43% 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 14
78 โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 9 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 10 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนอนุบาลกุลฤดี 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
86 โรงเรียนโนนทองวิทยา 7 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
87 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 16 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
88 โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 17 2 14.29% 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 14
93 โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 10 2 20% 7 70% 1 10% 0 0% 10
94 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 14 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
95 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 9 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
96 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
100 โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย 12 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
102 โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
103 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 13 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านทับบา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านผักหวาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 6 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านหินแร่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนโนนรังหนองบอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านหันน้อย 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
121 โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
122 โรงเรียนบ้านหลุบคา 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
124 โรงเรียนบ้านละหานนา 7 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
125 โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
126 โรงเรียนบ้านปอแดง 6 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านแฝก 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 11 1 10% 2 20% 4 40% 3 30% 10
129 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 9 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
130 โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
131 โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านสำราญ 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
135 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 6 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
136 โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
138 โรงเรียนบ้านทุ่งแค 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านดอนชาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
144 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 5 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านบะแค 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านหนองกาว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
150 โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
151 โรงเรียนอำไพพิทยา 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
152 โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนโนนชาดวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 7 0 0% 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 7
158 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านเปาะ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านขุมปูน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านแวงน้อย 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
169 โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
170 โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 4 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
173 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
174 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
177 โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
178 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ๑(บ้านลาด) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]