สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญาพร  พงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงอังคณา  เพียแก่นแก้ว
 
1. นางทิพย์  ไสยาง
2. นางสาวอมรมาศ  เอมโอษฐ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายชยานันท์  ชิวหา
2. เด็กชายณัฏฐากร  ถาดไธสง
 
1. นางสาวสุวิรักษ์  คำพิลา
2. นายพร้อมพงศ์  สารคาม