สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายสิทธิชัย  ไสวดี
 
1. นางณัฐกานต์  ลุนราศรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์สา
2. เด็กหญิงศศิธร  ขาวภา
3. เด็กหญิงอลิษา  ไชยคำภา
 
1. นางบังอร  ชาวโพธิ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษฎา  สุดโต
2. เด็กชายสุรชาติ  ขานทอง
 
1. นายศิวะ  เทวะหา
2. นายวิโรจน์  การฟุ้ง