สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นาชมภู
2. เด็กชายธีรภัทร  ชิดนอก
3. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  อุทัยประดิษฐ์
 
1. นางมาติกา  ประสิทธิแสง
2. นายประสิทธิ์  โสหา