สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายทองใบ  ผ่องแผ้ว
 
1. นายประสิทธิ์  โสหา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายอภิลักษณ์  ชันชวา
2. เด็กชายไพรวัลย์  นิลพัด
 
1. นางมาติกา  ประสิทธิแสง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แสงสารวัด
 
1. นางวรัญญาพร  สาระผล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุหา
 
1. นางวรัญญาพร  สาระผล