สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  กองเกิด
 
1. นางมะลิ  กองเกิด
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอัญธิญาภรณ์  รวดกระโทก
 
1. นางแพงศรี  หวานแท้