สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกล้องภพ  ขันตรี
2. เด็กชายจิรายุส  ภูมิสุวรรณ์
 
1. นายเลิศชาย  คชลัย
2. นางสาวจิตรลดา  ชาปัญญา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายนพชัย  เพียแก่นแก้ว
 
1. นายสุระ  รังศิริ