สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอชิตพล  ศรีภูมิ
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีษะนาราช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 33.39 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายวิษรุต  มืดอินทร์
2. เด็กชายอรรถกร  ลุนสำโรง
 
1. นายเลิศชาย  คชลัย
2. นางสาวจิตรลดา  ชาปัญญา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.47 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนพล  สมบัติหอม
2. เด็กชายอนุพงศ์  พานนนท์
 
1. นายเลิศชาย  คชลัย
2. นางสาวจิตรลดา  ชาปัญญา