สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สิทธิเสนา
2. เด็กหญิงไพรินทร์  ดีสุข
 
1. นางยุวะภา  จำลอง
2. นางอนงรัก  ญาติสังกัด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัชนก  ไม่หวั่น
 
1. นายชิราวุธ  คำตันบุญ