สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวัชรพล  พุทธฉาย
2. เด็กชายอรรถพล  แสนป้อง
 
1. นายสมศักดิ์  สงวนนาม