สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกาว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64.99 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงภมรพิมพ์  สุวรรณพฤษ
 
1. นางเสงี่ยม  หลินศรี