สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายอัฐศิวา  ประเสริฐศิลป์
 
1. นางหงษ์ทอง  เจณวิทย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เสมอ
 
1. นางสถิตย์  กลุ่มเหรียญทอง