สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปนิดา  โพธิรุด
 
1. นางสถิตย์  กลุ่มเหรียญทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปนัดดา  จิตจารัก
2. เด็กชายวสุธร  สีหามาตย์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  แสนอยู่
 
1. นางสถิตย์  กลุ่มเหรียญทอง
2. นายอิสระ  คิ้วไธสง