สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  จำปา
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  เทียมทะนงค์
3. เด็กชายรังสินัน  ศรีคุณ
 
1. นางสุภาวดี  ทองแสน
2. นายวุฒิพงษ์  บุสำโรง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติมา  บัวระบัดทอง
2. เด็กหญิงสุนัดตรา  ยัดไธสง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มาลาไธสง
 
1. นางสุภาวดี  ทองแสน
2. นางวิมลวรรณ  สุจริต
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรารักษ์  ไชยสมคุณ
2. เด็กหญิงวานรักษ์  แสนนอก
3. เด็กชายอนัญญา  เม็นไธสง
 
1. นางสุภาวดี  ทองแสน
2. นางวิมลวรรณ  สุจริต
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิติยาภรณ์  วืมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพรรณภา  ศิลาคุปต์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ชูศักดิ์ไทย
 
1. นางสุภาวดี  ทองแสน
2. นางวิมลวรรณ  สุจริต