สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชาลิสา  ราชสีเมือง
 
1. นางวิยะดา  บัวสี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายอนพัทย์  หวานจิตร
 
1. นางวิยะดา  บัวสี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนวดี  สว่างอารมย์
 
1. นางสาวรำไพ  สุดสี