สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คุณหงษ์
 
1. นายสุนทร  หาหอม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายปริญญา  เกื้อกูล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นามวงค์ษา
3. เด็กหญิงวิชิราภรณ์  อันทะคำภู
 
1. นางสาวน้อยนุช  แพงวงษ์