สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนพล  อรัญวาส
2. เด็กชายพีระพงศ์  สัญทิ
 
1. นายอลงกต  นาราษฎร์
2. นายไกรสร  ชัยปราบ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชธิดา  จำปาทิ
 
1. นางสาวน้ำฝน  โยลุง