สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนัยนา  พงษา
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  จำปาทิ
 
1. นางยุภา  สีกวนชา
2. นายอลงกต  นาราษฎร์