สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนริสราภรณ์  สร้างนานอก
2. เด็กหญิงเมธาวดี  สีเทียวไทย
3. เด็กหญิงไพรินทร์  ทวีแปลง
 
1. นางมาลี  อานจำปา