สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายสิรภพ  เพ็ชรตะกั่ว
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทุมเทียง
 
1. นายเสริม  นิพรรัมย์
2. นายประยุทธ์  จันสามารถ
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสิริกันยา  คำอ่อน
 
1. นางสาวเขมจุฑา  อัฑฒ์โกศล