สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.57 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวุฒิภัทร  การสร้าง
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปะตา
 
1. นายวัชรกรณ์  ศรีบุญเรือง
2. นายประยุทธ์  จันสามารถ