สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายหัสดินทร์  สุนันทิพย์
 
1. นางพรวิภา  ชดช้อย