สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โคกสีนอก
2. เด็กชายพิติพัทธ์  แก้วพรม
3. เด็กชายภูมินทร์  คำโส
 
1. นางวนิดา  จำปาหอม
2. นางสาวสุภาวี  สีสิงห์