สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายธีรนัย  คำภา
2. เด็กชายภาณุพงษ์  กาญจนเสมา
3. เด็กชายสรายุ  สุดหอม
 
1. นางชวนพิศ  ฝั้นฉิม
2. นางสาวนฤมล  มะวงค์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนารีลักษณ์  แก้วแผ่ว
2. เด็กชายพงศธร  สมสา
3. เด็กชายศุภกฤษ  พรรณา
 
1. นางชวนพิศ  ฝั้นฉิม
2. นายประสิทธิชัย  โนบันเทา