สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายณภัทร   ชุมจันทร์
2. เด็กหญิงวรัมพร   กรุดมินบุรี
3. เด็กชายอิสรากุล   นาราษฎร์
4. เด็กหญิงอุมากร   นาราษฎร์
5. เด็กหญิงโสภิตา   บรรยง
 
1. นางรำพรรณ   แพไธสง
2. นายนายนพดล   เทียบโพธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชลดา   กิ่งนอก
2. เด็กหญิงดวงตา   ธรรมรัตน์
3. เด็กหญิงปานไพริน   จันทร์สมวงศ์
4. เด็กหญิงวรัชยา   เทียบโพธิ์
5. เด็กหญิงอัญชลี   มิสา
 
1. นายนพดล   เทียบโพธิ์
2. นางรำพรรณ   แพไธสง