สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แสนสวัสดิื
 
1. นางสาวจามจุรี  จันตะเฆ่
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีโยธา
2. เด็กหญิงสุนิษา  รอนยุทธ
 
1. นายยุทธพงษ์  ใจตาง