สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิศนอก
2. เด็กชายธีรเดช  ประนันโต
3. เด็กชายปราโมท  ต่อประเสริฐ
4. เด็กหญิงภณิดา  มาอุดม
5. เด็กหญิงสุชาดา  หอมโพธิ์
 
1. นางวิลาวัลย์  เกตเจริญ
2. นางลักษณารีย์  ศรีนาง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภณิดา  มาอุดม
 
1. นางสาวไฉไล  กองเกิด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายนครินทร์  สนิทท้าว
2. เด็กชายพิชิต  สุดโต
 
1. นางสาวไฉไล  กองเกิด