สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  พระสว่าง
2. เด็กชายนครินทร์  ฮวดพรม
3. เด็กหญิงลัญชนา  โสมคำภา
 
1. นายสุรางค์  ขำปู่
2. นางอมรา   ขำปู่