สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พลรักษา
 
1. นางสาวนุชรียา  กูดซ้าย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  วงศ์สีดา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ปะสาวะกา
3. เด็กหญิงเปรมมิกา  คำยี่
 
1. นางสาวสดใส  เพิ่มพูล