สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธีรพล  ไทยทองหลาง
2. เด็กชายนพณัฐ  รัตนวิชัย
 
1. นางสุภาภรณ์  ทัพเจริญ
2. นางยุพารักษ์  รัตนวิชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสวลักษณ์  กวดนอก
 
1. นางเสาวนีย์  มณีทัพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.3 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชนนัส  สายานุรักษ์
2. เด็กชายธนากร  ประวะเค
 
1. นายมงคล  กุลสุวรรณ์
2. นายทำนอง  ธนูรัตน์