สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันนภา  เฮียงโฮม
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ทิพคูนอก
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ราศรี
4. เด็กหญิงวิภาวี  วงษ์แวง
5. เด็กหญิงศิริพา  กล้าแข็ง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุมสุวงค์
 
1. นางสมปอง  หรพร้อม
2. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
3. นางเสาวนีย์  มณีทัพ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไตรพรมมา
2. เด็กชายสำราญ  จุมพล
3. เด็กหญิงเวทินี  แสงแป้
 
1. นางสมปอง  หรพร้อม
2. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาลิตา  พิลาศรี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  พลเรือง
3. เด็กหญิงศิรินทรา  อุปรามาณะ
 
1. นางสมปอง  หรพร้อม
2. นางเสาวนีย์  มณีทัพ