สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนิตา  ภักดี
2. เด็กชายพิพรรธ  คำสิงห์
3. เด็กชายไพบูลย์  กุลวงษ์
 
1. นางชัญญา  ชินโคตร
2. นายสมพงษ์  เจริญชัย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐานิดา  เติมพันธ์
2. เด็กชายธนญชัย  ขามคำ
3. เด็กชายภูวดล  กระจ่างศรี
 
1. นางมยุรา  เถาว์ทิพย์
2. นางชัญญา  ชินโคตร