สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 49.4 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนฤสรณ์  สิงห์หาญ
2. เด็กชายอติชาติ  ทักษิณ
 
1. นางดารารัตน์  มงคุณ
2. นางผดุงพันธ์  สีสุวอ