สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.6 ทองแดง 6 1. เด็กชายนครินทร์  สีดาแจ่ม
2. เด็กชายศักดิ์ทอง  ทุมแก้ว
 
1. นางสาวกองสี   กองเกิด
2. นางนิพาภรณ์  หอมมาลัย